White Crane Karate School - World Shoseikan Karate-Do

         FEBRUARY NEWS 2020

Term dates ...  Half-term - Feb 17th - Feb 22nd.
                         Gradings - 24th - 28th March
                         Term ends - March 28th.